Oferta

Usługi księgowe i doradztwo podatkowe dla firm o różnej formie prawnej i profilu działalności– Prowadzenie dokumentacji podatkowej, na którą składają się:
– Ewidencje VAT i rozliczenia podatku VAT
– Ewidencje środków trwałych i wartości niematerialnych prawnych wraz z naliczaniem amortyzacji
– Sporządzanie oraz składanie deklaracji podatkowych we właściwym urzędzie skarbowym
– Ustalenie wysokości zaliczek na podatek dochodowy
-Sporządzenia zeznania rocznego dla podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

– Sporządzanie polityki rachunkowości , przygotowywanie oraz modyfikacja planu kont
– Sporządzanie wymagane przepisami ewidencje księgowe;
– księgi głównej
– ksiąg pomocniczych
– ewidencja środków trwałych
– ewidencja wyposażenia
– ewidencje podatku od towarów i usług;

Prowadzenie księgi przychodów i rozchodów

– ewidencja środków trwałych
– ewidencja wyposażenia
– ewidencje podatku od towarów i usług;
– rozliczenie właściciel z US i ZUS i;
– sporządzanie raportów (rocznych i miesięcznych);
– rozliczenia; przygotowywanie raportów na potrzeby właścicieli oraz banków;
– optymalizacja obiegu dokumentów księgowych;
– sporządzanie sprawozdań finansowych wg określonych standardów;
– kontakty z instytucjami zewnętrznymi (US, ZUS, GUS);

Obsługa płacowa

– naliczanie wynagrodzeń;
– prowadzenie dokumentacji zasiłkowej, naliczanie zasiłków;
– prowadzenie korespondencji z ZUS, urzędami skarbowymi i PFRON;
– obsługa umów cywilnoprawnych, umów o dzieło;
– kontakt z ZUS i Urzędem Skarbowym;
– rejestracja ubezpieczonych w ZUS;
– obsługa Kadrowa
– prowadzenie akt osobowych pracowników;
– prowadzenie dokumentacji dotyczącej stosunku pracy;
– prowadzenie dokumentacji dotyczących kontraktów menedżerskich;
– prowadzenie ewidencji czasu pracy;
– wystawianie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach;
Oferujemy również współpracę online oraz dojazd do klienta.

Przewiń do góry