Blog

Jak wygląda prowadzenie księgowości spółki kapitałowej?

    Spółki kapitałowe, czyli spółki akcyjne oraz z ograniczoną odpowiedzialnością to podmioty, które w świetle polskiego prawa mają obowiązek prowadzić pełną księgowość.                                                            Jest to wieloetapowa, skomplikowana forma opodatkowania, która wymaga szczegółowego dokumentowania wszystkich operacji finansowych. W jej prowadzeniu konieczna jest pomoc wykwalifikowanej księgowej.                                                                                                                                         

usługi księgowe dziewczyna z laptopem

Pełna księgowość

    Jej prowadzeniem powinna zająć się osoba uprawniona do wykonywania zawodu księgowego lub biuro rachunkowe.                                                            Prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga szczegółowej wiedzy z zakresu finansów i polskiego prawa finansowego. Doświadczenie w prowadzeniu usług rachunkowych ma biuro księgowe Biurokrata Sp. z o.o.                                                                                                                       

usługi księgowe praca w biurze

Księgowość spółki kapitałowej

       Na księgi rachunkowe składają się dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych, zestawienia obrotów i sald księgo głównej oraz ksiąg pomocniczych, a także wykaz składników aktywów i pasywów.Muszą być one prowadzone z dużą dokładnością i zachowaniem zasad, o których musi pamiętać księgowa.                                                           Po pierwsze, na dokumentach potwierdzających zdarzenia gospodarcze muszą znajdować się daty. Należy nadawać numer dowodu księgowego oraz datę, jeśli jest ona inna niż data operacji gospodarczej. Zdarzenia gospodarcze muszą być zapisane zrozumiale, a kwoty ustalone w walucie polskiej.                               Przestrzegany musi być plan kont syntetycznych i analitycznych. Błędy muszą być poprawiane poprzez wstawienie korekty lub noty. Prowadzenie ksiąg ma gwarantować trwałość zapisów.

usługi księgowe segregator
Przewiń do góry